Utbildningar & kurser

Välkommen! Här bokar du plats på våra kurser och utbildningar.

Region/Digitalt:

Visa utbud från vald region eller digital

Kategorier:

Visa utbud från valda kategorier
Affärsplan: skapa, använd, underhåll och förnya
Skapa eller uppdatera din affärsplan för att nå företagets mål
Företagsutveckling
Arbetsmiljö
Grundläggande om arbetsmiljö kopplat till ditt ansvar som arbetsgivare
Arbetsrätt & arbetsmiljö
Arbetsrätt
Lär dig grunderna i den arbetsrättsliga lagstiftningen
Arbetsrätt & arbetsmiljö
Bygg en webbsida för företaget
För dig som vill skapa eller förbättra en hemsida för ditt företag
Försäljning & Marknadsföring
Djurskötare Mjölk, nybörjare
En grundläggande utbildning till djurskötare på mjölkgård
Djurhållning
Ekonomi Lantbruk ERFA grupp
Gå med i ett nätverk och utbyt erfarenheter ihop med andra erfarna lantbrukare och experter
Ekonomi
Ekonomisk analys och nyckeltal
Ta ditt företagande ett steg till med hjälp av nyckeltal och ekonomiska analyser
Ekonomi
Finansiering och investeringskalkylering: bankernas krav
Optimera dina lånemöjligheter - lär dig skapa enklare kalkyler och budget utifrån bankernas krav
Ekonomi
Fokus: Fruktsamhet dikor
En utbildning i hur du kan arbeta med köttdjurens fruktsamhet och med avel
Djurhållning
Fokus: Fruktsamhet mjölkproduktion
Teoretisk utbildning i att arbeta med mjölkkors fruktsamhet och avel - historiskt och idag
Djurhållning
Fokus: Juverhälsa
Vill du lära dig mer om juverhälsa? Funderar du på vad som händer när celltalet stiger och vad du kan göra för att undvika det? Då är det här kursen för dig!
Djurhållning
Fokus: Kalv
Kursen för dig som vill fräscha upp dina kunskaper om kalvskötsel och kalvhälsa eller känner att du vill lära dig mer om kalvens första tid i livet
Djurhållning
Fokus: Kosignaler
Det här är kursen för dig som vill förbättra ditt koöga och använda kornas signaler för att anpassa djurmiljö och skötsel till kornas behov.
Djurhållning
Fokus: Utfodring dikoproduktion
För dig som vill utöka dina kunskaper om utfodring av dikor
Djurhållning
Fokus: Utfodring mjölkproduktion
En kurs för dig som vill få utökad kunskap om utfodring av mjölkkor.
Djurhållning
Fokus: Utfodring ungnötsproduktion
Kursen för dig som vill lära dig mer om utfodring av nötdjur
Djurhållning
Försäljning
Bli en bättre säljare av dina varor och/eller tjänster
Försäljning & Marknadsföring
Grundläggande odlingsteknik, friland
Odlingstekniker, upplägg och effekter
Trädgårdsodling
Grundläggande växthusteknik
Lär dig om tekniken kopplad till växthusodling
Trädgårdsodling
Gårds- eller ledningsråd
Skapa ett externt råd med kompetenta och stödjande personer som stärker dig som företagare.
Företagsutveckling
Hantering av matprodukter
Lär dig hantera matprodukter på bästa sätt
Trädgårdsodling
Hantering av växtmaterial
Lär dig hantera sommar- och kryddväxter på bästa sätt
Trädgårdsodling
Ledarskap, 3 dagar
Grundläggande kurs i ledarskap och hur du leder dig själv och andra
Ledarskap
Ledarskap, 6 dagar
En gedigen grund i ledarskap och hur du leder dig själv och andra.
Ledarskap
Lär dig förstå din ekonomi, grund och fortsättning
Ekonomi
Marklära, frilandsodling
Allt om olika jordtyper, markbearbetning, markförbättring och packning
Marknadsför ditt företag
Skapa en marknadsplan och utveckla företagets varumärke
Försäljning & Marknadsföring
Medarbetardag
Grunderna i hur du leder dig själv och andra.
Ledarskap
Nya grödor och specialgrödor, vad efterfrågas på marknaden?
En kurs för dig som vill prova på något nytt inom växtodling
Växtodling
Prisstrategi och priskalkyler för ökad lönsamhet
Lär dig sätta upp en prisstrategi från grunden
Ekonomi
Produktionskostnader för grovfoder
Utveckla och effektivisera din grovfoderodling
Växtodling
Redovisning för förbättrad uppföljning och administration
Kursen för dig som tycker att administration är ett nödvändigt ont som inte ger dig något och bara tar mycket tid.
Ekonomi
Regelverk och certifieringar
Lär dig allt om de vanligaste svenska certifieringarna
Trädgårdsodling
Sociala medier, fortsättning
För dig som vill fördjupa din kunskap i marknadsföring genom sociala kanaler för att nå ännu bättre resultat.
Försäljning & Marknadsföring
Sociala medier, grund
För dig som vill marknadsföra ditt företag i sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och LinkedIn.
Försäljning & Marknadsföring
Substrat, Växthus
Lär dig allt om att odla i mull, torv och pimpsten
Trädgårdsodling
Säkra ditt företagande
För dig som vill känna dig tryggare i juridiska företagsfrågor
Juridik
Tillväxtfaktorer, friland
Trädgårdsodling
Tillväxtfaktorer, friland
Lär dig allt om hur växterna fungerar
Trädgårdsodling
Tillväxtfaktorer, växthus
Lär dig allt om växtens uppbyggnad, metabolism och tillväxtfaktorer
Trädgårdsodling
Vallodling för mjölk- och köttproducenter
För dig som vill få en djupare kunskap om vall- och grovfoderodling för mjölk- eller köttdjur
Växtodling
Vässa företagets närvaro på nätet
Vet du hur kunderna möter ditt företag på nätet och ger det resultat?
Försäljning & Marknadsföring
Växtskydd, friland
Allt om sjukdomar, skadedjur och biologisk bekämpning
Trädgårdsodling
Växtskydd, växthus
Lär dig allt om hur du bekämpar sjukdomar och skadedjur
Trädgårdsodling
Ägar-och generationsskifte, arbetsplatsförlagd
För er som står inför ett ägarskifte
Ägar- & generationsskiften

Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!
Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.