Utbildningar & kurser

Välkommen! Här bokar du plats på våra kurser och utbildningar.

Region/Digitalt:

Visa utbud från vald region eller digital

Kategorier:

Visa utbud från valda kategorier
Arbetsmiljö, ansvar och roller
Grundläggande om arbetsmiljö kopplat till ditt ansvar som arbetsgivare
Arbetsrätt & arbetsmiljö
Arbetsrätt, kollektivavtalet för lantbruk och trädgårdsodling
Lär dig grunderna i den arbetsrättsliga lagstiftningen
Arbetsrätt & arbetsmiljö
Mjölk, nybörjare eller vill lära dig mer om mjölkproduktion
En grundläggande utbildning till djurskötare på mjölkgård
Djurhållning
Semin
Djurhållning
Finansiering och investeringskalkylering: bankernas krav
Maxa dina möjligheter att låna till investeringar
Ekonomi
LEAN - mer i plånboken och större arbetsglädje
Ekonomi
LEAN - Minska dina slöserier
Ekonomi
LEAN - Sänk dina kostnader och öka dina intäkter
Ekonomi
Likviditet och produktionsekonomi – Styr ditt företag mot ökad lönsamhet
Lär dig följa företagets ekonomi för att fatta bättre beslut
Ekonomi
Prisstrategi och priskalkylering för ökad lönsamhet
Lär dig sätta upp en prisstrategi från grunden
Ekonomi
Djurskötare utbildning Gris - Smågrisar
Fokuskurser inom djurhållning
Djurskötare utbildning Gris - Suggor
Fokuskurser inom djurhållning
Djurskötare utbildning Gris - Växande grisar
Fokuskurser inom djurhållning
Fruktsamhet mjölkproduktion, brunst och semin
Teoretisk utbildning i att arbeta med mjölkkors fruktsamhet och avel - historiskt och idag
Fokuskurser inom djurhållning
Juverhälsa mjölkkor
Fokuskurser inom djurhållning
Kalv, första månaderna
Kursen för dig som vill fräscha upp dina kunskaper om kalvskötsel och kalvhälsa eller känner att du vill lära dig mer om kalvens första tid i livet
Fokuskurser inom djurhållning
Kon kring kalvning
Fokuskurser inom djurhållning
Kosignaler, förbättra ditt djuröga
Det här är kursen för dig som vill förbättra ditt koöga och använda kornas signaler för att anpassa djurmiljö och skötsel till kornas behov.
Fokuskurser inom djurhållning
Utfodring mjölkproduktion
En kurs för dig som vill få utökad kunskap om utfodring av mjölkkor.
Fokuskurser inom djurhållning
Utfodring ungnötsproduktion
Kursen för dig som vill lära dig mer om utfodring av nötdjur
Fokuskurser inom djurhållning
Affärsplan: skapa, använd, underhåll och förnya
Skapa eller uppdatera din affärsplan för att nå företagets mål
Företagsutveckling
Effektiva och lönsamma klimatåtgärder på gårdsnivå
Klimatberäkningar och konkreta klimatåtgärder för effektiva och lönsamma gårdar
Företagsutveckling
Gårds- eller ledningsråd
Skapa ett externt råd med kompetenta och stödjande personer som stärker dig som företagare.
Företagsutveckling
Att bygga och driva en webbsida
Försäljning & Marknadsföring
Förhandlingsteknik
Lär dig hantera olika förhandlingssituationer och bli en bättre förhandlare
Försäljning & Marknadsföring
Försäljningsstrategi
Lär dig försäljningsstrategi och bli en duktig säljare
Försäljning & Marknadsföring
Marknadsföring i sociala medier, fortsättning
För dig som vill fördjupa din kunskap i marknadsföring genom sociala kanaler för att nå ännu bättre resultat.
Försäljning & Marknadsföring
Marknadsföring i sociala medier, grund
För dig som vill marknadsföra ditt företag i sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och LinkedIn.
Försäljning & Marknadsföring
Att investera på en arrendegård
Juridik
Juridisk analys av ditt företag
Juridik
Ledarskap Fortsättning, 3 dagar
Ledarskap
Ledarskap Grund, 3 dagar
Grundläggande kurs i ledarskap och hur du leder dig själv och andra
Ledarskap
Självkännedom och självledarskap
Grunderna i hur du leder dig själv och andra.
Ledarskap
Grundläggande odlingsteknik, friland
Odlingstekniker, upplägg och effekter
Trädgård
Vallodling för mjölk- och köttproducenter
För dig som vill få en djupare kunskap om vall- och grovfoderodling för mjölk- eller köttdjur
Växtodling
Ägar-och generationsskifte, arbetsplatsförlagd
För er som står inför ett ägarskifte
Ägar- & generationsskiften

Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!
Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.

Är du företagsledare? Anmäl dig till projektet Mer mat – fler jobb!

Anmälan